Iz Delavske enotnosti, št. 34, leto 2017: Pomembni uspehi v gorenjskih hotelih

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) je v drugi polovici septembra pripravil sestanka zaposlenih v dveh gorenjskih hotelih, v Špiku v Gozdu Martuljku in Kompasu v Kranjski Gori. Seznanili so se s poplačilom presežnih ur iz preteklih let in odločali o nadaljevanju postopkov za vračilo nezakonitih posegov v plače v letih 2012 in 2013, dveh velikih in kroničnih težavah.

Generalna sekretarka SGiT Karmen Leban je skupaj s Saško Kiaro Kumer, pravnico iz Regijske organizacije ZSSS zahodne Slovenije, obiskala članice in člane v obeh hotelih, da bi jih seznanila s potekom sanacije neplačanih presežnih ur iz preteklih let in vračanjem denarja iz nezakonitih posegov v plače, ki ga je delodajalec izvedel pred leti. SGiT se je dve leti pogajal za izplačilo presežnih ur, ki so se nabirale od vključno leta 2009. Kot je povedala Lebanova, so v skladu z letošnjim dogovorom presežne ure za obdobje 2009-2015 počiščene in plačane, čeprav bi lahko bile številne terjatve zaradi petletnega zastaralnega roka že izgubljene. Presežne ure sproti ne bi smele več povzročati težav in se nabirati mimo zakonodaje, je dodala. Poslej se bodo vse presežne ure v Hitu Alpinei po koncu referenčnega obdobja morale izplačevati v vrednosti 1,3 običajne ure.

Vračilo destimulacije oz. negativne stimulacije

Pomemben del sestankov pa je bilo iskanje soglasja delavcev za dokončno sklenitev dogovora o vračilu nezakonito odtegnjenih plač. Delodajalec se je ob zasegu plač skliceval na dogovor s sindikatom in svetom delavcev, da lahko tako desetodstotno destimulacijo, da bi se izognili odpuščanju, ob obljubi vračila izvede leta 2012 (delavcem je tistega leta vzel devetkrat, leta 2013 pa brez pokritja z dogovorom še trikrat – tako je vsakemu delavcu zasegel za približno eno mesečno plačo). Ob tem delodajalec ni spoštoval dogovora o vračilu sredstev, kasnejši direktorji podjetja, vse do sedanjega, pa so te zasege oz. »negativno stimulacijo« kar spregledali.

Sindikat je po večletnem opozarjanju in dolgotrajnih pogajanjih, med katerimi je bilo treba zaradi zaščite delavskih terjatev sprožiti tudi tožbe, dosegel dogovor, po katerem bo delodajalec ne glede na morebitne zastaralne roke delavcem vrnil dve tretjini odvzetih sredstev (torej za osem mesecev), prvo polovico do konca letošnjega leta, drugo pa do konca prihodnjega avgusta. V nekaj sodnih sporih so bila že razpisana mediacijska srečanja, vendar pa sta se sindikalni predstavnici zavzeli, da delavci pristanejo na dogovor, saj bi jih drugače čakali dolgotrajni spori.

Hit Alpinea, Hitova hčerinska družba, je med reorganizacijo letošnjega aprila Hotel Špik prodala družbi materi, drugi kranjskogorski hoteli, med njimi tudi Hotel Kompas, pa tudi po tej sanaciji ostajajo v njenem okviru.
Vodstvo SGiT je sindikalistom v Hotelu Špik predlagalo, da sledijo tej reorganizaciji, oblikujejo sindikalno skupino in se prek sindikalnih predstavnikov povežejo v SGiT-ov sindikat v Hitu.

V njih bi tožniki verjetno dobili kvečjemu toliko, kolikor je delodajalec ponudil vsem, seveda pa tudi povrnjene stroške in zamudne obresti. Delodajalec je tudi šel na roko dogovoru s tem, da je računovodska služba pripravila natančne izračune zasega, kar bi med vztrajanjem pri tožbi morala tožeča stran pripraviti sama.

Zbrane delavke in delavci, med njimi tudi nečlani, so podprli tak dogovor, številne je zanimal podatek, koliko denarja se tako lahko nadejajo. Nekaj nečlanov je sindikalni dogovor pohvalilo, bili so tudi taki, ki so izpostavljali vlogo sveta delavcev, negodovanje sodelavca iz drugega sindikata pa so vzeli na znanje in ga zavrnili zaradi izkazanega nepoznavanja zakonodaje in postopkov.

Lebanova je bila kritična do tega, da bo sklenjeni dogovor veljal za vse, ne le za člane sindikata, čeprav je šlo v tožbo skupaj le nekaj deset delavcev. SGiT bo nosil stroške sodne takse, plačane za te sodne spore, saj ne bi bilo pravično, da bi tisti, ki so s svojim izpostavljanjem izbojevali nekaj za vse, morali sami nositi te stroške. Ob tem je pohvalila sindikaliste v obeh hotelih, ki so s svojo vztrajnostjo največ prispevali k povrnitvi sredstev.

Kot je povedal Zoran Babič, predsednik sindikalne podružnice SGiT Hit Alpinea, je pobudo za reševanje izpostavljenih težav dala sindikalna stran. Naleteli so na razumevanje sedanjega direktorja, ki se je tudi zavzel za ustrezno rešitev v zadovoljstvo delavcev. »Še vedno se da kaj narediti bolje. Problem so preobremenjenost, utrujenost, prekomerno delo, saj sezona traja tako rekoč 10-11 mesecev, ljudje pa včasih delajo tudi več kot 12 ur dnevno. Tudi naše plače bi se morale povišati, saj so v gostinstvu res mizerne, ljudje bi raje delali in kadrovske krize v gostinstvu in turizmu ne bi bilo. Za ta denar pač redko kdo hoče delati. Upam, da se bodo razmere v dejavnosti na tem področju premaknile,« je povedal Babič in dodal, da sedanji direktor skuša ljudi po posameznih oddelkih spodbujati s povišanji plač.

Lebanova je napovedala nadaljnje trdno sodelovanje s svetom delavcev, saj lahko ta organa delavskega predstavništva naredita skupaj največ za delovna mesta in podjetje. SGiT si bo prizadeval tudi za povišanje plač v dejavnosti, Lebanova je poudarila, da samo njihova kolektivna pogodba dejavnosti določa stoodstotno povračilo stroškov za prihod na delo in z njega ter 250-odstotno plačilo dela na praznik. Špikovi delavci so potožili, da jim je bila ob prenosu s starega na novega delodajalca oz. podpisu novih pogodb o zaposlitvi storjena krivica pri določitvi plač. Kompasovi delavci so pozvali sindikat, naj izboljša komunikacijo (pri čemer so skoraj preslišali poudarek, da delodajalec nima volje sindikatu zagotoviti delovnega prostora in sredstev), in opozorili, da je računovodstvo začelo zelo nečloveško obračunavati povračilo nadomestil za prihod na delo in z njega. Predstavniki sindikata so v obeh primerih napovedali posredovanje.

M. B.

Bi brali več? Priskrbite si svoj izvod Delavske enotnosti!

Share