Razpis za podelitev priznanja Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2016

13. 10. 2016

Odbor ZSSS za enake možnosti na temelju Pravilnika o podeljevanju priznanja Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moški objavlja razpis za podelitev priznanja Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2016.

 

Priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških (v nadaljevanju: priznanje) lahko prejme posameznik ali posameznica oziroma organizacija, podjetje ali ustanova, ki se je v koledarskem letu 2016 odlikoval/a z dosežkom, ki pomembno prispeva k ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških. Priznanje se torej ne podeljuje za življenjsko delo ampak za dosežek iz leta 2016. Priznanje se lahko podeli za dosežek v ali izven ZSSS, podelitev pa bo ob mednarodnem dnevu žensk 8. marca.

 

Dobitnik priznanja prejme kipec Roža mogota, delo akademskega kiparja Dušana Tršarja.

 

Predloge za podelitev priznanja lahko dajo sindikati podjetij, zavodov in ustanov, sindikati – člani ZSSS ter njihov posamezni član oziroma članica, območne organizacije ZSSS ter organi ZSSS. Če je predlagatelj posameznik, mora predlogu priložiti kopijo članske izkaznice.

 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati obrazložitev in opis dosežka. Zaželeno je, da predlagatelj opis dosežka dopolni z gradivom, ki prikazuje dosežek kandidata.

 

Pisna obrazložitev predlogov na največ dveh straneh mora temeljiti na vsaj enem od naslednjih kriterijev:

 

• odpravljanje stereotipov o tradicionalnih vlogah in delitvi dela med moške in ženske na domu, delovnem mestu in družbi na splošno,

 

• uveljavljanje žensk in moških na področjih dela, kjer sicer prevladujejo zgolj predstavniki enega spola,

 

• ukrepi, ki mater in očeta spodbujajo, da med sabo uravnotežita breme starševskega dopusta in odsotnosti z dela zaradi nege bolnega otroka,

 

• omogočanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem tako za mater kot očeta,

 

• ureditev delovnega časa, ki staršem olajša usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti oziroma odpravljanje nepotrebno dolgih delovnikov ter nerednega delovnega časa,

 

• uvajanje organizacije dela, ki staršem omogoča izbiro obdobij večjega poklicnega angažiranja in obdobij večjih družinskih obveznosti,

 

• zaščita materinstva in očetovstva na trgu dela,

 

• organizacija dnevnega varstva otrok in onemoglih starejših družinskih članov kot odpravljanje ovir za polno zaposlenost staršev,

 

• omogočanje odpravljanja razlik v višini plač žensk in moških oziroma odkrivanje vzvodov za razlike v plačah,

 

• uveljavitev določb kolektivne pogodbe, ki podpira enake možnosti žensk in moških,

 

• ukrepi, ki spodbujajo enake možnosti žensk in moških pri poklicnem napredovanju,

 

• opozarjanje na še neodkrite ovire za enake možnosti žensk in moških,

 

• pospeševanje vključevanja žensk v odločanje,

 

• izjemni pogum posameznika/ce pri terjanju od delodajalca ali na sodišču pravice do enake plače ter enakih možnosti za poklicno napredovanje,

 

• izjemni pogum posameznika/ce pri terjanju od delodajalca ali na sodišču zaščite pred spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu,

 

• izjemni pogum posameznika/ce pri terjanju od delodajalca ali na sodišču, da se odpravi diskriminacija na delovnem mestu,

 

• učinkovita promocija enakih možnosti v sredstvih javnega obveščanja.

 

Predloge za podelitev morajo upravičeni predlagatelji poslati odboru najkasneje do 27. januarja 2017 na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Odbor ZSSS za enake možnosti, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov zsss@sindikat-zsss.si.

 

Već v spodaj pripetem razpisu!

 

 

 

Share