Skupne stavkovne zahteve sindikatov združenih v stavkovni odbor

Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ), Sindikat pilotov ministrstva za obrambo (SPMO), so vladi poslali stavkovne zahteve, izhajajoče iz zahtev v pogajanjih za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

Stavkovne zahteve za zaposlene v ministrstvu za obrambo, ministrstvu za finance, zunanjem ministrstvu, pravosodnem ministrstvu, upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so poleg vlade prejeli tudi njen predsednik Miro Cerar in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

 

Sindikati zahtevajo:

– dvig osnovnih plač za 4 plačne razrede vsem zaposlenim v zadevnih institucijah,

– sklenitev kolektivne pogodbe najkasneje do 15. septembra (upoštevaje uvrstitev in vrednotenja prepovedi in omejitev iz področnih zakonskih predpisov, zmanjšanje delovne obveznosti za 40 odstotkov za delavce nad 50 letom starosti, štirikratno plačilo dela preko polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih, ureditev prispevne stopnje za poklicno upokojevanje za vsako dodano dobo, plačevanje prispevka za poklicno upokojevanje v času daljše bolniške zaradi poškodbe pri delu oz. poklicne bolezni, 100-odstotno plačil bolniške zaradi poškodbe nastale na poti v službo oz. domov iz službe, ureditev dodatnega plačila dodatnega pokojninskega zavarovanja in povračilo plače v času stavke).

 

Skupne stavkovne zahteve, 18. 7. 2017

Share