“Socialni dialog in krepitev delavske moči” – Prihaja nova tematska številka Delavske enotnosti

25. 2. 2021

Kaj?

Po krajšem premoru napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v kateri se bomo posvetili socialnemu dialogu, ga obdelali od A in Ž ter povedali, kaj, če je uspešen, v praksi prinaša delavkam in delavcem.

Kdaj?

Tematska številka Delavske enotnosti z naslovom »Socialni dialog in krepitev delavske moči« izide 4. marca 2021.

Zakaj?

Ker je socialni dialog pomemben del našega sindikalnega dela ter nasploh ekonomskega, gospodarskega, političnega, in družbenega življenja. Ker je treba vedeti, kako pravzaprav deluje, kdo v njem sodeluje in kako poteka. Ker ga je nujno spoznati v praksi, izvedeti več o tehnikah pogajanj, vedeti, kaj vse je potrebno za uspešen dogovor in podobno. Ker je treba poudariti, zakaj je uspešen socialni dialog pomemben za delavca oziroma delavko. Ker lahko predstavlja tehten vzvod krepitve delavske moči. Ker velja razrešiti dilemo, ali socialni dialog pomeni odpovedovanje radikalnejšim in drznejšim sindikalnim akcijam, kot so stavke, protesti ipd. Ker se je na koncu dneva skoraj vedno treba usesti za mizo in doseči določen dogovor.

Kako?

Tematsko številko je kot vedno mogoče naročiti tako, da izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ZSSS (v rubriki Delavska enotnost), pošljete po elektronski pošti na naslov de@sindikat-zsss.si ali po telefaksu 01/43-09-175, in sicer do 26. februarja 2021.

Kje?

Na straneh vašega in našega časopisa, nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Share