Spletno orodje »Ocenimo delodajalce!«

8. 10. 2018

V Sindikatu Mladi plus pa so ob mednarodnem dnevu dostojnega dela predstavili spletno orodje – vprašalnik »Ocenimo delodajalce«, ki so ga v okviru projekta »Kažipot do dostojnega dela« razvili v sodelovanju z mednarodnim partnerstvom  Transparency At Work.

Vprašalnik, del mednarodne kampanje in spletne platforme, je namenjen ocenjevanju delovnih izkušenj in še zlasti iskanju ter ocenjevanju dobrih in slabih delodajalcev. Z njim želijo pomagati pri zagotavljanju transparentnih in verodostojnih informacij o različnih delodajalcih, zaradi česar spodbujajo k ustvarjanju verodostojne baze delodajalcev.

Sindikat Mladi plus je hkrati še enkrat opozoril na ugotovitve svoje nekajmesečne raziskave, zaključene to pomlad, s katero so zlasti med mladimi preverjali seznanjenost z ureditvijo, pojmi in institucijami iz sveta dela, s pravicami v času zaposlitve in tudi brezposelnosti, pa tudi glede dostojnega in prekarnega dela ter izkušenj z diskriminacijo v svetu dela. Več kot 600 oseb je izpolnilo obe anketi, od tega slabi 100 le delno. Ugotovitve iz obeh anket najdete na njihovi spletni strani, sindikat pa je ob dnevu dostojnega dneva izpostavil odgovore sodelujočih v anketi o opravljanju nadur in diskriminaciji.

Zato pomagajte nam do sprememb, vzemite si nekaj minut vašega časa in rešite vprašalnik ter pomagajte omogočiti dostojno delo v vseh panogah, na nacionalni in mednarodni ravni.

Več v spodaj pripetem sporočilu Sindikata Mladi plus!

»Ocenimo delodajalce! – Mladi, tokrat kriterije postavljamo mi«, Sindikat Mladi plus, 5. oktober 2018

 

Share