SUS pred volitvami sprašuje politične stranke

4. 5. 2018

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je, izhajajoč iz težkega socialnega in eksistencialnega ter zdravstvenega položaja upokojencev in drugih skupin prebivalstva, izbranim političnim strankam pred volitvami postavil vrsto vprašanj o njihovih načrtih.

SUS v osmih skupinah vprašanj politične stranke sprašuje o razvojnih načrtih, namenu gospodarstva in njegovega razvoja, usmeritvah na področju sistemov izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstva in socialne varnosti, pogledih na pokojninski sistem in delo upokojencev, vračilu posegov v finančne prejemke upokojencev v zadnjem desetletju, ukrepanju proti revščini, razvoju sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, sistemu dolgotrajne oskrbe in ureditvi bivalnih razmer starejših.

Vprašanja, objavljena v integralni obliki spodaj, je SUS postavil Stranki modernega centra (SMC), Slovenski demokratski stranki (SDS), Demokratični stranki upokojencev (Desus), Socialnim demokratom (SD), Novi Sloveniji – krščanskim demokratom (N.Si), Levici, Stranki Alenke Bratušek, Stranki Lista Marjana Šarca, Listi novinarja Bojana Požarja, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki, Glasu za otroke in družine, Novi ljudski stranki Slovenije, Dobri državi, Slovenski ljudski stranki (SLS), Stranki Pozitivna Slovenija (PS), ZL – Demokratični stranki dela, Solidarnosti, Slogi in Piratski stranki.

SUS pričakuje, da bodo stranke svoje odgovore o reševanju problemov, ki najbolj tarejo upokojence, pripravile do 20. maja, saj jih želijo predstaviti članstvu na ljubljanskem srečanju konec meseca.

Vprašanja SUS političnim strankam pred parlamentarnimi volitvami 2018, 4. 5. 2018

Share