Za pravičnejšo Evropo za vse!

28. 2. 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je danes vse politične stranke, kandidate in kandidatke na volitvah v Evropski parlament in aktualne poslanke ter poslance v Evropskem parlamentu seznanila z zahtevami volilnega programa Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in pozvala k zasledovanju ciljev evropskih sindikatov pri oblikovanju volilnih programov ter njihovi realizaciji.

Izid majskih evropskih volitev bo namreč ključnega pomena za prihodnjo usmeritev EU, sindikati pa imamo v kampanji aktivno vlogo.

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), katere članica je tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je 26. februarja začela svoj volilni program – dogovorjen z devetdesetimi nacionalnimi sindikalnimi organizacijami Evropske konfederacije sindikatov, ki poziva vse ljudi, da se udeležijo volitev v Evropski parlament in glasujejo za stranke in kandidate, ki podpirajo zahteve sindikatov po bolj pošteni Evropi za delavce in delavke.

Volilni program Evropske konfederacije sindikatov, ki predstavlja poziv delavk in delavcev Slovenije k pravičnejši Evropi, je tudi naš poziv za stranke, kandidatke in kandidate na evropskih volitvah. Od njih pričakujemo, da se bodo v svojih volilnih programih in pri kasnejšem morebitnem delu v Evropskem parlamentu zavzemali za:

  • demokracijo in socialno pravičnost,
  • kakovostna delovna mesta in višje plače,
  • družbeno pravični prehod na nizkoogljično in digitalno gospodarstvo.

Vse o naših zahtevah in pričakovanjih je mogoče prebrati v Programu za evropske volitve 2019 Evropske konfederacije sindikatov.

Beseda predsednice

Ob tej priložnosti je Lidija Jerkič, predsednica ZSSS, zapisala:

»V Evropi obstaja še cela vrsta neenakopravnosti, ki jih moramo odpraviti skupaj in na ravni Evropske unije. Ena od njih je neustrezno razmerje delitve ustvarjenega med kapitalom in delom, ki povzroča koncentracijo bogastva v rokah peščice posameznikov in povečuje revščino na drugi strani. Prav tako je treba odpraviti neenakost med plačilom za enako delo med Zahodno in Vzhodno Evropo, ki povzroča vedno pogostejše upravičene stavkovne zahteve delavcev. Socialna in enakopravna Evropa z več delavskimi pravicami je naš skupni cilj, udeležba na evropskih volitvah pa naša pravica in naša dolžnost!«

Na volitve gredo tudi mladi

Kampanji za volitve v Evropski parlament pa se letos aktivno pridružujejo mladi. Tudi sindikati nismo izjema. Takole pravi Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus, sindikata dijakov, študentov, mladih brezposelnih ter mladih prekarnih delavk in delavcev: »Mladi ostajamo ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Soočamo se z visoko brezposelnostjo in razširjenostjo prekarnih oblik dela, ki sta višji kot v drugih starostnih skupinah, zato pa je slabši tudi naš ekonomski in socialni položaj. Evropske volitve ne vplivajo le na našo sedanjost, ampak tudi na našo prihodnost in priložnosti, ki jih bomo mladi imeli ali pa tudi ne. Evropske politike vplivajo na vse vidike našega življenja: na izobraževanje, mobilnost, kakovost delovnih mest, varnost in zdravje pri delu, delavske in socialne pravice, na digitalizacijo, okolje in zdravje, možnost sodelovanja v demokratičnih procesih in podobno. Zato je čas, da se tudi mladi zavzamemo za bolj socialno, pravičnejšo in demokratično Evropo, ki bo mladim omogočila razvoj in stabilno prihodnost.«

Naj bo torej nova Evropa pravičnejša, bolj socialna, demokratična in solidarna za vse!

Share