Za prvi maj na ljubljanskem Rožniku je vse nared: »Naš praznik, naš prvi maj!«

Predstavniki štirih sindikalnih central (Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije – KSJS, Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost – KNSS, Konfederacije sindikatov Slovenije –  Pergam in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS) so na novinarski konferenci v torek, 25. 4. 2017, predstavili potek in vsebino praznovanja 1. maja, praznika dela, na ljubljanskem Rožniku.

Predstavniki štirih sindikalnih central predstavljajo prvomajsko prireditev na ljubljanskem Rožniku

 

Nina Štrajhar, sekretarka Regijske organizacije zahodne Slovenije in glavna organizatorka prireditve na Rožniku, Lidija Jerkič, predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (ZSSS), predsednik Pergama Jakob Počivavšek, predsednica KNSS Evelin Vesenjak, generalni sekretar KSJS Bojan Hribar in Karmen Leban, generalna sekretarka Sindikata gostinstva in turizma Slovenije, so predstavili potek že 127. prireditve in druge po vrsti skupne sindikalne prireditve na Rožniku.

Ob tem so predstavili potekajoče sindikalne kampanje za višje plače in znosen delovni čas ter izpostavili razloge, ki od delavstva in sindikatov zahtevajo bolj enoten in zaostren nastop.

Plakat za prvomajsko proslavo na ljubljanskem Rožniku

Share