13. februarja 2018
Predlog novele Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu je treba umakniti
12. februarja 2018
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja pred zaostritvijo daje vladi mesec dni časa
7. februarja 2018
Odprto pismo kulture, prosvete in državnih organov ob kulturnem prazniku: Kdo upa v boju, vztraja v uporu!
1. februarja 2018
Odziv predsednice ZSSS na zavajajoči članek časopisa Delo
1. februarja 2018
Poleg minimalne problem tudi druge plače

ZSSS aktualno

V članku z naslovom Ali veste, kdaj nas peljejo žejne čez vodo?, objavljenem 31. januarja 2018 v časopisu Delo (njegova internetna različica), je novinar Karel Lipnik zavajajoče povzel besede Lidije Jerkič, predsednice ZSSS, izrečene …

V Uradnem listu je od prejšnjega tedna objavljen nov znesek minimalne plače. Za dogovor med sindikati in delodajalci je zmanjkalo časa. Bo dovolj volje za nadaljnja usklajevanja o odprtih plačnih vprašanjih, se sprašujemo v …

Mitja Čok je profesor javnih financ. Vsako leto s svojimi študenti naredi preizkus. Vpraša jih, kje bi želeli živeti, če ne v Sloveniji. Odgovori so predvidljivi. Slovenija spada med najbolj razvite države sveta. V …

ZSSS stališča

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in …

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno …

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS). Ob tem …

ZSSS člani

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in …

Predstavniki Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki so konec januarja pripravili opozorilno stavko javnega sektorja so na tiskovni konferenci v ponedeljek, 12. 2. 2018, predstavili potek stavkovnih pogajanj in se kritično odzvali na …

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, in Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) so ob prihajajočem kulturnem prazniku opozorili na nujnost delavske uporne drže in …

Sindikalna lista

januar 2018, 1