19. septembra 2018
Prihaja tematska Delavska enotnost »#Nadzorovanje delavk in delavcev«
17. septembra 2018
ZSSS in KSS Pergam vladi postavila veliko izzivov
17. septembra 2018
Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« podaljšano
13. septembra 2018
Stop izigravanju pravic voznikov
13. septembra 2018
Sus Zpizu: Do izračuna pokojnine zagotovite ljudem ustrezno akontacijo!

ZSSS aktualno

V prihajajoči tematski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, bomo vzeli pod drobnogled področje nadzorovanja delavk in delavcev, vselej aktualno, relevantno in pomembno temo ter jo osvetlili z različnih vidikov Nadzorovanje zaposlenih, delavk in delavcev, …

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam) so na novinarski konferenci v prvem odzivu na izvolitev nove vlade Republike Slovenije predstavili pričakovanja do nove ministrske ekipe. Na novinarski …

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je podaljšalo rok za Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. Komisija za ocenjevanje kandidatov za priznanje …

ZSSS stališča

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko …

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju …

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila …

ZSSS člani

Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) z javnim pismom pozval, naj ljudem, ki čakajo na končno odločbo o pokojnini, zaradi socialne varnosti, socialne in pravne narave naše …

Zaposleni v podjetju Salesianer Miettex Periteks so delodajalcu napovedali opozorilno stavko za jutri, 10. 8. 2018. Direktor podjetja je dne 7. 8. 2018 poslal uradno vabilo na podpis obeh dogovorov, do katerega je prišlo …

Sindikat gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) sporoča, da je bila, po dolgih in napornih pogajanjih, danes vseeno podpisana Kolektivna pogodba za panogo gostinstva in turizma. Zaposlenim v panogi prinaša regres v višini 1000 evrov, …

Sindikalna lista

september 2018