Spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje v delovnem okolju – Objavljamo analizo ankete ZSSS

14. 12. 2022

V ZSSS smo prejšnji mesec pripravili kratko spletno anketo o prisotnosti spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v delovnem okolju. Zbrani odgovori nam bodo v pomoč pri oblikovanju nadaljnjih aktivnosti in ukrepov za spoštljiva delovna mesta brez nadlegovanja in trpinčenja, zdaj pa predstavljamo glavne izsledke.

S pomočjo ankete smo sicer želeli preveriti pojavnost spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v naših delovnih okoljih. Zanimalo nas je, kako razširjeno je nezaželeno ravnanje in vedenje, kako pogosto se to dogaja, kdo so storilci oziroma storilke, kakšne posledice občutijo žrtve, na koga se obrnejo po pomoč, ali in komu oziroma kam trpinčenje prijavijo, ter kakšne ukrepe za preprečevanje tovrstnih pojavov imajo sprejete in jih izvajajo v podjetjih oziroma organizacijah, v katerih so anketirani zaposleni.

Nedopustno je, da več kot tretjina zaposlenih v našem delovnem okolju, kot so pokazali rezultati ankete, doživlja trpinčenje, in sicer tedensko ali pogosteje. Med njimi pa so še zlasti ranljiva skupina zaposlene ženske. Žrtve zaradi strahu pred izgubo zaposlitve ali nemoči ne prijavljajo neželenih ravnanj delodajalcem ali drugim zunanjim institucijam, niti ne vodijo dnevnika ali zbirajo dokaznega materiala. Kljub zakonski obvezi, da delodajalci sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito delavk in delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem in o tem obvestijo zaposlene, so ti z delodajalčevimi ukrepi slabo ali pa sploh niso seznanjeni oziroma jih delodajalci niti niso sprejeli.

Na našo anketo je sicer v celoti odgovorilo 497 oseb, od tega 70 odstotkov žensk in 30 odstotkov moških, medtem ko je 91 odstotkov anketiranih zaposlenih za nedoločen čas. Po podatkih, ki smo jih zbrali, je bilo v zadnjih šestih mesecih trpinčenju na delovnem mestu izpostavljenih kar 35 odstotkov vseh anketiranih. Več kot tretjina (38 odstotkov) poroča, da je bila deležna trpinčenja tedensko, skoraj petina (23 odstotkov) pa dnevno. Ženske so žrtve precej pogosteje kot moški, in sicer je trpinčenje doživelo kar 73 odstotkov vprašanih žensk in 27 odstotkov moških. Najpogostejši storilci trpinčenja so nadrejeni, srednji oziroma višji menedžment (89 odstotkov), tem pa sledijo sodelavci in sodelavke (69 odstotkov), tretje osebe (stranka, uporabnik, pacient, gost ipd.) (54 odstotkov) in podrejene osebe (28 odstotkov). Podatki kažejo, da nad žrtvijo izvaja trpinčenje tudi več oseb (na primer nadrejeni in sodelavci hkrati). 63 odstotkov anketirancev, ki so bili sami žrtve trpinčenja, poroča, da je bilo poleg njih trpinčenju izpostavljenih še več drugih sodelavk in sodelavcev. Kar 23 odstotkov pa navaja, da je bila trpinčenja deležna večina zaposlenih v njihovi delovni skupini. To kaže na nespoštljiva delovna okolja in na domnevo, da je trpinčenja še več kot kažejo podatki.

Celotno analizo naše ankete o pojavnosti spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu lahko sicer najdete na tej povezavi.

Seveda pa velja, naj se delavke in delavci tudi v primerih, ko na delovnem mestu postanejo žrtve spolnega oziroma drugega nadlegovanja ali trpinčenja, najprej obrnejo na pristojen sindikat.

Ne prezrite tudi: e-priročnik o spolnem in drugem nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu

Ob tej priložnosti bi vam radi predstavili tudi nov e-priročnik, ki smo ga pripravili na ZSSS, in sicer o spolnem in drugem nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu. Namenjen je delavkam in delavcem, sindikalnim zaupnikom in zaupnicam ter drugim sindikalnim predstavnikom, pa tudi vsem tistim, ki jih tematika zanima ter želijo v praksi udejanjiti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. V njem smo predstavili zakonodajo, ki ureja to področje, pogledali, kako je tematika zastopana v kolektivnih pogodbah dejavnosti (popisali smo primere dobrih praks s konkretnimi členi), kakšna je vloga sindikalnega zaupnika v podjetju in pri pomoči žrtvam ter kako lahko ukrepamo, če smo žrtev spolnega ali drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu.
Priročniku prilagamo vzorec dnevnika trpinčenja na delovnem mestu, vzorec izjave o ničelni toleranci do nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu ter vzorec dogovora o preprečevanju nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu.

E-priročnik je dostopen s klikom na spodnjo grafiko:

foto Susanne Jutzeler, suju-foto/Pexels

Share