Dopust za spremstvo prvošolčka na prvi šolski dan – kako, kdaj, kdo …

24. 8. 2023

Tole bo aktualno kmalu: na kratko o pravici do plačane odsotnosti z dela za spremstvo prvošolčka v šolo na prvi šolski dan in o tem, kako jo uveljaviti.

V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije so se pred nekaj leti zavzeli za to, da imajo dodaten dan plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan tudi delavke in delavci iz zasebnega sektorja. Pozneje je sindikat s svojo pobudo uspel, saj je bila potem v uradnem listu konec decembra 2019 objavljena dopolnitev zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) oziroma njegovega 165. člena, ki staršem prvošolčkov od takrat naprej prinaša en dan izrednega dopusta, če svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo.

165. člen

Dopolnjen 165. člen tako pravi, da ima delavec oziroma delavka pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin.
In sicer ima za vsak posamezni primer lastne poroke; smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja; smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj; hujše nesreče, ki zadane delavca, in spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan.

Minimalna pravica

Odsotnost v trajanju enega dne je minimalna pravica, ki jo določa ZDR-1, to pa je znotraj panožne ali podjetniške kolektivne pogodbe mogoče še nadgraditi tako, da delavkam in delavcem v posamezni panogi ali podjetju za ta primer pripada tudi več dni dopusta. Delodajalec ga delavki oziroma delavcu odmeri, če ta zanj zaprosi in predloži dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Priporočljivo je, da delavec oziroma delavka o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo delavca pravočasno seznanjen. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga zaposleni lahko izrabi le na prvi šolski dan (ne prej in ne pozneje). Dan izrednega dopusta pa seveda pripada obema staršema.

Foto Pixabay/Pexels

Še niste članica oziroma član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share