Iz tujine: Tea Jarc izvoljena za predsednico Odbora za mlade pri Evropski konfederaciji sindikatov

16. 12. 2019

Sporočamo, da je bila Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus, sindikata študentov, dijakov in mladih brezposelnih, ki deluje pod streho Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), danes v Bruslju izvoljena za predsednico Odbora za mlade pri Evropski konfederaciji sindikatov (Etuc), konfederaciji, ki združuje in predstavlja člane ter članice iz 90 sindikalnih organizacij in iz 38 evropskih držav.

Z veseljem lahko torej povemo, da je Tea Jarc, ki jo je nominirala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), postala nova predsednica omenjenega odbora za mlade. Gre za prvo izvoljeno funkcionarko (ali funkcionarja) iz Slovenije, ki je bila kadarkoli nominirana ali izvoljena na predsedniško funkcijo v evropskih sindikalnih strukturah!

Tea je sicer že več kot pet let aktivna v sindikalnem gibanju, kjer v prvi vrsti deluje kot predsednica Sindikata Mladi plus (trenutno opravlja že drugi mandat) in na ravni ZSSS.

V zadnjih letih je bila aktivna tudi na mednarodni ravni, kjer je sodelovala pri različnih zagovorniških aktivnostih, predstavljala primere dobrih praks organiziranja mladih v sindikate in vodila različne izobraževalne dejavnosti.

Zaradi njene predanosti k delu, poznavanja problematike mladih, politik zaposlovanja, delavskih in socialnih pravic, poznavanja pristopov pri organiziranju mladih v sindikate in zagovorniških kompetenc, je ZSSS z velikim veseljem nominirala Teo Jarc za mesto predsednice Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov. Navsezadnje je ZSSS na področju zastopanja mladih in uveljavljanja njihovih interesov tako na državnem kot tudi na mednarodnem področju zelo aktivna. Vse to in tudi osebne vrline, predvsem pa njene dosedanje aktivnosti in dosežke, so prepoznali tudi v drugih sindikalnih centralah, članicah Evropske konfederacije sindikatov. Zato tudi podpora pri njeni izvolitvi.

Ob izvolitvi je Tea povedala: »V Evropi še vedno obstaja velik problem brezposelnosti med mladimi. In če mladi že dobijo delo, gre velikokrat za prekarne, nestalne in nedostojne oblike dela. Treba je zagotoviti dostojno delo za vse, pa socialne pravice, implementacijo Evropskega stebra socialnih pravic (European Pillar of Social Rights) ter ukrepe, ki bodo po meri mladih ter delavk in delavcev. V vse omenjene procese je treba vključiti mlade. Zavzemala se bom za boljše vključevanje mladih v sindikate, predvsem prekarnih delavk in delavcev, ter za krepitev sindikalnega organiziranja v Evropi. Mladi moramo biti vključeni v delavsko gibanje in tudi sindikati morajo postati bolj vključujoči za mlade.«

Nova ekipa Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov: Tea Jarc je tretja z leve.

Med prioritete, s katerimi se bo v prvi vrsti ukvarjal novoizvoljeni odbor za mlade, spadajo predvsem naslednje tematike:

  • Kakovostni okvir vajeništva
  • Kakovostni okvir pripravništev
  • Jamstvo za mlade in politike zaposlovanja mladih
  • Omejevanje prekarnosti in zagotavljanje dostojnega dela za vse
  • Implementacija Evropskega stebra socialnih pravic
  • Podnebne spremembe in pravičen prehod v zelena delovna mesta
  • Modernizacija sindikatov

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS: »Na zvezi svobodnih sindikatov delovanje Sindikata Mladi plus in drugih oblik organiziranja mladih (odbori za mlade) vseskozi podpiramo, saj se zavedamo, da je prav od mladih in njihovih idej ter prispevkov odvisna prihodnost vseh nas. Izvolitev Tee Jarc potrjuje dejstvo, da je ZSSS močna in prepoznana organizacija tudi na evropski ravni. Sindikat Mladi plus s svojo unikatno sestavo ter z s svojimi pristopi približuje teme in vrednote sindikalizma mladim, tako tistim, ki so že na trgu dela, kot tistim, ki nanj šele vstopajo. Prav tako je Sindikat Mladi plus tudi na mednarodni ravni prepoznan kot primer dobre prakse na področju včlanjevanja mladih v sindikat in širine tematik, ki naj jih sindikati naslavljajo. Tei ob izvolitvi iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha pri opravljanju njene nove funkcije v evropskem prostoru

Mandat odbora za mlade traja dve leti, slednji pa je po novem sestavljen iz naslednjih predstavnic in predstavnikov:

Predsednica: Tea Jarc, ZSSS (Slovenija)

Podpredsednik: Joscha WagnerDGB (Nemčija)

Podpredsednica: Adriana CiacâruC.N.S.L.R.- Fratia (Romunija)

Člani oziroma članice odbora:

Chloe BourguignonUNSA (Francija)

Plamena ParteniotisEPSU (Evropska federacija sindikatov javnih storitev)

Nicoletta MerloCISL (Italija)

Åsa StrömSACO (Švedska)

Share