Je pralnica/čistilnica vroč delovni prostor?

Na pobudo sindikalnih članov je strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pristojne na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vprašala, ali sme delodajalec razglasiti pralnico/čistilnico za vroč delovni prostor, kakšna temperatura je še sprejemljiva, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni in kakšno ureditev lahko delavke in delavci pričakujejo.

Delodajalčevo obveznost glede poletnih temperatur  na delovnih mestih v zaprtih delovnih prostorih določa Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11), ki v 25. členu določa:

»(1)   Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.  
(2)   Za izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora delodajalec upoštevati določila slovenskih standardov za toplotno udobje. 
(3)   Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.«

Če bi bila torej pralnica/čistilnica vroč delovni prostor, delodajalcu ne bi bilo treba zagotavljati mejne temperature, ampak zgolj možnost občasnega ohlajanja za delavke in delavce v sosednjih prostorih.

MDDSZ se je posvetovalo z inšpektoratom za delo in pripravilo pisni odgovor, da pralnica/čistilnica najverjetneje ne izpolnjuje kriterijev za vroč delovni prostor in mora torej delodajalec poskrbeti za temperaturo +28 °C.

 

Odgovor MDDSZ glede delovnih prostorov, kjer prihaja do visokih temperatur, 11. 7. 2017

Share