Napoteni delavci in delavke ter njihove pravice

10. 10. 2018

V Evropi je ogromno napotenih delavk in delavcev. V kratki videopredstavitvi »Napoteni delavci in delavke ter njihove pravice«, nastali v okviru projekta “Fair Posting” (v slovenščini “Poštena napotitev”), pojasnjujemo kdo sploh so ti delavci, kakšne so njihove pravice in kdo jih lahko pomaga zaščititi?

Poštena napotitev – informiranje, svetovanje in strokovna pomoč!
ZSSS od začetka leta 2017 sodeluje v dveletnem projektu »Fair Posting« (z uradnim nazivom Fair Posting: European Trade Unions Network for fair working conditions for posted workers), njegov nosilec je nemška sindikalna centrala DGB, poleg ZSSS pa so partnerji še hrvaški sindikat SSSH in bolgarski CITUB.

Projekt, namenjen informiranju delavk in delavcev, poglobljenem svetovanju napotenim delavcem, vzpostavitvi mednarodne mreže kompetenčnih centrov, usposabljanju sindikalnih svetovalcev, uskladitvi sindikalnega dela na tem področju, vključevanju drugih, zlasti državnih akterjev, na tem področju t. i. trga dela (kot so pri nas npr. inšpekcije, zavod za zdravstveno zavarovanje) in sodelovanje z delodajalci, sofinancira Evropska komisija.

Share