Katere podatke mora vsebovati plačilna lista?

1. 6. 2020

Plačilna lista je listina, ki jo je delodajalec dolžan izročiti delavcu. Velja za verodostojno listino, na podlagi katere lahko delavec ali delavka predlaga sodno izvršbo.

Delodajalec mora plačo izplačati na delavčev bančni račun. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti je lahko določen drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih delavčevih prejemkov. Plača mora biti delavcu na razpolago na plačilni dan, določen s pogodbo o zaposlitvi. Obračun plače mora prejeti v pisni obliki.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da morajo biti na plačilni listi naslednji podatki:

  • podatki o delavcu in delodajalcu,
  • podatki o plači,
  • podatki o nadomestilu plače,
  • podatki o povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki,
  • obračun in plačilo davkov ter prispevkov in
  • plačilni dan.

Delodajalec je dolžan najpozneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov ter prispevkov.

Na kakšen način je delodajalec dolžan izročiti plačilno listo?

Plačilno listo je mogoče izročiti na različne načine. Mogoče je, da plačilno listo izroči delavcu v prostorih delodajalca, pri tem pa je pomembno, da imajo dostop do plačilnih list le tisti delavci, ki so znotraj podjetja za to pristojni; to so zaposleni v oddelku za obračun plač ter prejemniki plačilnih list sami. Nedopustna je praksa nekaterih podjetij, ki omogoča prost dostop do plačilnih list vsem zaposlenim delavkam in delavcem v podjetju.

Plačilno listo lahko delodajalec delavcu izroči tudi po službeni elektronski pošti. Pomembno je, da je postopek pošiljanja plačilne liste na tak način varen. Smiselno je, da je datoteko, v kateri je poslana plačilna lista, dodatno zaščitena z geslom oziroma je v posebni datoteki.

Povzeto po Skei

Imate tudi vi kakšno vprašanje? Pišite nam na info@zsss.si in odgovorili vam bomo. Ne pozabite pa niti na naš časopis Delavska enotnost (uredništvo je dosegljivo na de@sindikat-zsss.si), ki vsakih 14 dni prinaša najboljše pravne nasvete in druge informacije o sindikalnem delu in boju. Naročite se in berite!

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share