Novosti na področju štipendiranja in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

25. 5. 2022

5. maja je začel veljati Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki prinaša novosti pri štipendiranju in uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Na področju štipendiranja ZUPŠ-1 uvaja dodatna dohodkovna razreda – 6. in 7. dohodkovni razred – ter tako povečuje število upravičencev do državne štipendije, spreminja meje dohodkovnega razreda in višino štipendije. Ukinja tudi starostno omejitev za pridobitev štipendije.

Pomembna novost, ki jo ZUPŠ-1 prinaša, je tudi ta, da iz izračuna upravičenosti do letnih pravic iz javnih sredstev (po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS) – otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in subvencije za kosilo – izvzema dohodke iz študentskega dela in kadrovskih štipendij za študij v Sloveniji in v tujini. Kadrovske štipendije za študij v Sloveniji ne upošteva do višine 100 odstotkov bruto minimalne plače, kadrovske štipendije za študij v tujini pa do višine 160 odstotkov bruto minimalne plače.

ZUPŠ-1 v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) dodaja določbo, da je pri izračunu dodatka za delovno dobo v okviru kolektivne pogodbe mogoče upoštevati tudi obseg pokojninske dobe, pridobljene z opravljanjem začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov.

Vloge za priznanje pravice do državne štipendije, vložene od maja 2022, bodo od 1. junija 2022 izplačane v novi višini. Pri odločanju o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev se dohodki iz študentskega dela in kadrovskih štipendij (v višini, kot je zapisano zgoraj) ne upoštevajo od 5. maja 2022 naprej. Ukinitev starostnega pogoja za uveljavljanje pravice do štipendije pa bo pričela veljati z novim šolskim oziroma študijskim letom 2022/2023.

Za druge novosti, ki jih ZUPŠ-1 uvaja, kot sta na primer zvišanje subvencije za obrok študentske prehrane, določba o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v študijskem okolju, bralcu oziroma bralki predlagamo pregled zakona v celoti.

Patricija Vidonja, svetovalka za enake možnosti, starševstvo in socialna zavarovanja,

foto Micheile Henderson/Unsplash

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share