Ne pozabite na delavke in delavce! Pobuda ZSSS za izplačilo poslovne uspešnosti

8. 11. 2023

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v mesecu novembru in decembru 2023, delavkam in delavcem zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, božičnica, letna nagrada ipd.) v skladu z ureditvijo v kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih delodajalca.

Nekatere kolektivne pogodbe, poleg izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti, določajo tudi možnost nagrajevanja zaposlenih v obliki dodatnih plačil ali prejemka v nedenarni obliki. V vseh teh primerih pozivamo delodajalce, da najkasneje v mesecu decembru 2023 zagotovijo tudi takšna nagrajevanja svojih delavcev.

Izplačila poslovne uspešnosti so odvisna od uspešnosti poslovanja podjetij oziroma doseganja zastavljenih ciljev. Gospodarske družbe so po podatkih AJPES v letu 2022 ustvarile 6.085 mio eur neto čistega dobička, ki se je v primerjavi z letom 2021 povečal za 7 %. Verjamemo, da se bo trend zviševanja dobičkov nadaljeval tudi v letu 2023.

Glede na navedeno, upoštevajoč, da k uspešnosti poslovanja družbe največ prispevajo zaposleni delavci, pozivamo, da delodajalci nagradijo svoje zaposlene v maksimalnem znesku v skladu z uspešnostjo poslovanja in ugodnejšo davčno obravnavo tovrstnih izplačil.

Plačilo za poslovno uspešnost je z letom 2023 davčno razbremenjeno do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri izplačilih poslovne uspešnosti se do neobdavčene višine plačajo zgolj prispevki za socialno varnost. Davčno razbremenjena višina izplačil ni vezana le na enkratno izplačilo, temveč velja za izplačila dvakrat v koledarskem letu, ki se pri ugotavljanju neobdavčene višine seštevata.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

 

Share