Splošna stavka javnega sektorja 24. januarja

10. 1. 2018

Skupina skoraj 20-ih sindikatov javnega sektorja, povezanih v Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, (Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Sindikat kulture in narave Slovenije glosa, Sindikat carinikov Slovenije, Sindikat farmacevtov Slovenije Sifarm, Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam, Sindikat vladne agencije Slovenije Svas, Sindikat slovenskih diplomatov, Sindikat laboratorijske medicine Slovenije Silmes, Sindikat novinarjev Slovenije, Sindikat centrov za socialno delo Since 07, Sindikat sevalcev Slovenije, Sindikat pravnikov v pravosodju Slovenije, KNSS Neodvisnost, Visokošolski Sindikat Slovenije, Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, Sindikat socialnega zavarovanja, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva), je zaradi nepripravljenosti vlade na konstruktiven dialog, vladnega posamičnega dogovarjanja in separatnih dogovorov ter za odpravo varčevalnih ukrepov, dvig plač in obrambo enotnega plačnega sistem za 24. januarja 2018 napovedala splošno stavko in protestni shod.

Splošna stavka javnega sektorja bo potekala v sredo, 24. januarja 2018, med 00:01 in 23:59 uro, isti dan pa bo ob 12.05 pred vladno palačo na Gregorčičevi ulici v Ljubljani potekal protestni shod.

Koordinacija stavkovnih odborov pogajalske skupine je pripravila tudi skupne stavkovne zahteve:

1. V okviru enotnega plačnega sistema takojšnjo in hkratno odpravo preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom in anomalij, nastalih zaradi spremenjenega vrednotenja zdravniških delovnih mest, z dvigom plačnih razredov delovnih mest nad 26. plačnim razredom za 3 – 4 plačne razrede v skladu s predlogom, ki ga je dne 29. novembra 2017 podala Pogajalska skupina reprezentativnih  sindikatov javnega sektorja,

2. dvig plačnih razredov delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda za dodatna 2 plačna razreda,

3. takojšnji pričetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo 8 % znižanja vrednosti plačnih razredov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012,

4. zagotovitev sredstev za izplačilo plač iz predhodnih točk v celotni višini,

5. plačilo stavke.

Stavkovni odbori so pozvali k neoviranju stavke oziroma k izogibanju pritiskov na stavkajoče ter proti takim kršitvam pravice do stavke napovedali kazenske ovadbe.

Stavkovni odbori so nasprotno stran tudi pozvali k takojšnjim pogajanjem o stavkovnih zahtevah.

Posamezni sindikati so oziroma bodo tem skupnim zahtevam po lastni oceni dodali še posebne dodatne stavkovne zahteve in jih v skladu z zakoni posredovali konkretnim delodajalcem.

Letaki za splošno stavko javnega sektorja 24. 1. 2018

Plakati za splošno stavko javnega sektorja 24. 1. 2018

Share