Življenje, delo in COVID-19 – Rešite spletno anketo!

16. 4. 2020

Vabljeni ste k sodelovanju pri evropski spletni anketi z naslovom Življenje, delo in Covid-19, ki jo je tudi v slovenščini pripravila Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND).

Takole so zapisali v uvodnem povabilu: »Pandemija koronavirusne bolezni 19 ima številne učinke na kakovost življenja in dela ljudi. Namen te 10-minutne ankete je zajeti trenutne spremembe in njihove vplive. Gre za vas. Vaše življenje. Vaše delo. Skupaj bomo prispevali k oblikovanju odziva na to krizo. Vprašalnik je razdeljen na pet kratkih razdelkov. Prosimo, da odgovorite na vsa vprašanja. Če ne poznate odgovora na vprašanje ali ne želite odgovoriti nanj, kliknite „Ne vem/Ne želim odgovoriti“, da se premaknete na naslednje vprašanje. Anketa je namenjena osebam, ki so stare 18 let ali več. Na začetku ankete potrdite, da ste stari 18 let ali več. Čeprav je anketa oblikovana za ljudi, ki živijo v EU, vsebuje tudi vprašanja o dobrem počutju, na katera bi lahko odgovorili ljudje iz katere koli države. Sodelovanje je popolnoma prostovoljno. Vsi odgovori se zbirajo anonimno. Več informacij je na voljo v obvestilu o varstvu podatkov. To anketo izvaja Eurofound, tj. agencija EU, zadolžena za zagotavljanje znanja za pomoč pri razvoju boljših socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik.«

Do ankete lahko dostopate tukaj: Življenje, delo in COVID-19

Dodatek – Delovni pogoji v času epidemije COVID-19

K sodelovanju oziroma reševanju ankete vas vabita tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja in Ekonomska fakultete Univerze v Ljubljani, ki opravljata raziskavo, s katero želijo strokovnjaki ugotoviti, kakšen vpliv imajo na posameznike in posameznice spremenjeni delovni pogoji, ki so nastali zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19. Takole so zapisali:

»Prosimo, če z izpolnitvijo ankete prispevate k naši raziskavi. Ugotovitve na podlagi vaših odgovorov nam bodo pomagale pri razumevanju neenakosti na trgu dela, hkrati pa nam bodo omogočile boljše oblikovanje priporočil za ukrepe v primeru nove epidemije. Anketa je povsem anonimna in vam bo vzela približno 5 minut

Anketa je dostopna tu: Delovni pogoji v času epidemije COVID-19

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujejo.

Share