ZSSS svetuje: Kako je z izplačilom kriznega dodatka?

8. 4. 2020

Na naši spletni strani smo objavili kratek povzetek Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter razlago posameznih določb. V uvodu smo med drugim tudi navedli, da je zakon v marsikaterem delu nejasen, da omogoča različno interpretacijo ter da se bodo v praksi vsekakor pojavile določene težave oziroma vprašanja, na katera bo težko jasno odgovoriti.

Med drugim je bilo v omenjenem gradivo zapisano tudi, da: »ZIUZEOP prav tako določa, da za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo, država krije prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer tako za delavca kot tudi za delodajalca. Zato je delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, dolžan izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Do tega dodatka je delavec upravičen za delo aprila in maja 2020. Seveda pod pogojem, da v teh kriznih razmerah dela

Navedena razlaga se nanaša na določbo 33. člena ZIUZEOP. Njena razlaga izhaja iz zapisa omenjene določbe, ki je kot takšna navedena oziroma zapisana v zakonu. Gre seveda za gramatikalno razlago določbe, ki je tudi skladna s prvim delovnim gradivom, ki ga je pri prvem branju zakona obravnaval državni zbor. Zakon se je sicer med obravnavo spreminjal, poslanci in poslanke pa žal niso upoštevali naših pripomb in predlogov. Tudi ne predloga po večji jasnosti določbe 33. čl. ZIUZEOP, kakor tudi ne, da bi bilo pri tej določbi jasno zapisano, da naj bo v uporabi od 13. marca 2020 dalje. Samo na ta način je namreč po našem prepričanju mogoče doseči namen in pravičnost priznanega in izplačanega kriznega dodatka.

Ne glede na sedanji zapis in gramatikalno razlago te določbe 33. čl. omenjenega zakona, pa je Finančna uprava RS (FURS) izdala pojasnilo in navodilo o tem, da je omenjena določba v uporabi od 13. marca 2020 naprej. Pojasnilo finančne uprave se glasi v smeri, da je »zasebni delodajalec dolžan vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13. marca do 31. marca) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 evrov se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša

Glede na navedeno in upoštevajoč, da je FURS tisti organ, ki preverja pravilnost obračuna prejemkov delavcev, vam predlagamo, da zahtevate, da delodajalec za vse zaposlene, ki v tem času delajo, obračuna in izplača krizni dodatek v višini 200 evrov oziroma v njegovem sorazmernem delu (odvisno od števila dni, ko je delavec delal). Slednje velja samo za zaposlene v zasebnem sektorju, saj je za zaposlene v javnem sektorju določena drugačna ureditev. Do kriznega dodatka pa niso upravičeni tudi neposredni in posredni uporabniki proračuna RS in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po SKD.

Pri uveljavljanju kriznega dodatka od 13. marca 2020 dalje se sklicujte na pojasnila finančne uprave (7. april 2020 – prva izdaja). Lahko jih najdete tukaj: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Pri tem poudarjamo, da nas veseli, da je vsaj Finančna uprava RS pri svoji razlagi upoštevala namen kriznega dodatka, ki izhaja iz določbe 2. odst. 33. čl. ZIUZEOP, in sledila predlogu sindikatov.

Pojasnilo o kriznem dodatku pa je v celoti dostopno tudi na tej povezavi.

Share