Reševanje problematike nasilja nad starejšimi ni prioriteta – Sindikat upokojencev ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših

28. 9. 2023

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 razglasila 1. oktober za mednarodni dan starejših, in sicer da bi spodbudila razvoj vključujoče družbe za vse starosti. Letos se Združeni narodi osredotočajo na nasilje nad starejšimi, zlasti na nasilje na podlagi spola.

Ne ugotavljamo prvič in ne edini, da problematika nasilja nad starejšimi kljub raznim deklaracijam in strategijam v resnici ni prioriteta ne v svetu, ne v Evropi in tudi ne v Sloveniji. Dodajamo, da starejši ne v svetu, ne v Evropi in tudi v Sloveniji, nismo zaželeni oziroma smo odveč. Največkrat nas imajo le za strošek, pa ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših sporočajo iz Sindikata upokojencev Slovenije (Sus). »Strategije, deklaracije niso dovolj. Vse institucije, vsi zavodi, ki opravljajo dejavnosti socialnega varstva, zdravstvene in druge javne storitve, bi morali imeti izdelane konkretne protokole za preprečevanje nasilja, izdelane protokole za ugotavljanje nasilja, prijavljanja takšnih pojavov. V okviru Evropske zveze upokojencev in starejših ljudi (Ferpa) pozivamo države, naj udejanjijo listino mednarodnih človekovih pravic, določila Zelene knjige o staranju  ter v nacionalni zakonodaji zagotovijo dostop starejšim do pravnega varstva ob polnem spoštovanju njihove avtonomije. Ob dnevu starejših tako predlagamo vladi, naj uredi zagotovitev pravne pomoči, posebne svetovalne in podporne storitve, ki bodo omogočale starejšim, da bodo lahko tudi tako varovali svoje pravice in svoje dostojanstvo. Menimo, da je treba tudi proučiti kazensko zakonodajo in zaostriti sankcije za povzročitelje nasilja, pa naj bo to v družini ali v katerikoli instituciji,« še med drugim dodajajo.

V sindikatu upokojencev pa nasilja nad starejšimi ne razumejo samo kot psihično ali fizično nasilje. Kot nasilje nad starejšimi razumejo tudi varčevanje pri starejših. »Pa naj bo to varčevanje pri izdatkih za pokojnine, zaradi česar pokojnine realno padajo, nedostopnost do pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, nesprejetje predlogov o spremembi ureditve varstvenega dodatka, ki bi omogočil starejšim vsaj do neke mere dostojno življenje, nesprejetje sprememb standardov in normativov zdravstvene nege in socialne oskrbe v domovih za starejše, izvajanju pomoči na domu, zanemarjanje stanovanjske problematike starejših in podobno. Mnogo starejših je tudi bilo prizadetih ob nedavnih neurjih in poplavah. Pričakujemo, da bodo enakovredno deležni pomoči, ki jo potrebujejo,« še opozarjajo v Sus.

Kljub temu, da se zavedamo, da bodo potrebna velika finančna sredstva za obnovo, pa ne bomo sprejemali predlogov, ki bi v proračunskih dokumentih za naslednja leta zmanjšali izdatke za pokojnine, socialnovarstvene programe, in ki bi zamaknili realizacijo sprejetega zakona o dolgotrajni oskrbi, so odločni.

»Odločevalci na vseh ravneh, od vlade in državnega zbora do lokalnih skupnosti ter vseh državnih institucijah so prvi odgovorni, da s svojim ravnanjem spreminjajo odnos do starejših ljudi, in to ne le s prijaznimi besedami ob prvem oktobru,« za konec še dodajajo v sindikatu upokojencev.

Share