Odgovori političnih strank na predvolilna vprašanja ZSSS in Pergam

11. 5. 2018

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (Pergam) sta v začetku aprila 20 parlamentarnim in zunajparlamentarnim političnim strankam pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami zastavila nekaj vprašanj.

Sindikalisti so politične stranke vprašali glede njihovih načrtov razvoja gospodarstva in delovnih mest, obsega javnih storitev in položaja mladih. Zanimalo jih je, ali se zavzemajo za reformo trga dela, kako gledajo na prihodnost dela in razrast atipičnih in prekarnih oblik dela, fleksibilnost delovnega razmerja, vseživljenjsko učenje in usposabljanje, distribucijo pač, davčno politiko, minimalno plačo, delitev dobička, enotni sistem plač javnega sektorja, enake možnosti spolov, ureditev področja varnosti in zdravja pri delu, pokojninsko in zdravstveno reformo, uvedbo demografskega sklada in socialni dialog, socialno partnerstvo ter reprezentativnost socialnih partnerjev …

Z odgovori nanje sta želeli sindikalni organizaciji članicam in članom pomagati pri odločanju, komu nameniti glas, sebi pa olajšati odločanje o prihodnjem sodelovanju s političnim razredom.

Vprašanja, objavljena spodaj, sta ZSSS in Pergam postavila Stranki modernega centra (SMC), Slovenski demokratski stranki (SDS), Demokratični stranki upokojencev (Desus), Socialnim demokratom (SD), Novi Sloveniji – krščanskim demokratom (N.Si), Levici, Stranki Alenke Bratušek, stranki Lista Marjana Šarca, stranki Listi novinarja Bojana Požarja, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki, Glasu za otroke in družine, Novi ljudski stranki Slovenije, Dobri državi, Slovenski ljudski stranki (SLS), Stranki Pozitivna Slovenija (PS), ZL – Demokratični stranki dela, Solidarnosti, Slogi in Piratski stranki.

Spodaj ravno tako objavljamo odgovore političnih strank oz. list kandidatov, ki smo jih prejeli do 10. 5.  2018. V nedeljo, 20. 5. 2018, so prispeli še odgovori stranke Solidarnost, ki jih ravno tako objavljamo spodaj!

Vprašanja ZSSS in Pergama političnim strankam pred volitvami 2018, 10. 4. 2018


Odgovor SD na vprašanja ZSSS in Pergama, 4. 5. 2018

Odgovor SDS na vprašanja ZSSS in Pergama, 7. 5. 2018

Odgovor Liste Marjana Šarca na vprašanja ZSSS in Pergama, 8. 5. 2018

Odgovor Levice na vprašanja ZSSS in Pergama, 8. 5. 2018

Odgovor N.Si na vprašanja ZSSS in Pergama, 8. 5. 2018

Odgovor Stranke Alenke Bratušek na vprašanja ZSSS in Pergama, 11. 5. 2018

Odgovor Združene levice – Demokratične stranke dela na vprašanja ZSSS in Pergama, 11. 5. 2018

Odgovor Dobre države na vprašanja ZSSS in Pergama, 11. 5. 2018

Odgovor Solidarnosti na vprašanja ZSSS in Pergama, 20. 5. 2018

 

 

 

 

 

Share