24. aprila 2017

Novo mesto, 24. april 2017 Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni. Seminarje priporočamo: …

13. aprila 2017

Maribor, 13. april 2017 Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z zaščitenimi kategorijami delavcev, ki jih definirata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu z vrsto podzakonskih aktov. Med …

6. aprila 2017

  Celje, 6. april 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z ureditvijo delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13). …

16. marca 2017

Ljubljana, 16. 3. 2017 Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi …

9. marca 2017

Maribor, 9. 3. 2017 Seminar je namenjen članom zasebnega in javnega sektorja Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako …

23. februarja 2017

Ljubljana, 23. februar 2017, od 10:00 do 13:00 Namen seminarja: •    seznanitev udeležencev s teorijo in prakso na področju napotitve delavcev na delo v tujino v okviru čezmejnega opravljanja storitev ter dela in zaposlovanja …

15. februarja 2017

Ljubljana, 15. februar 2017, od 9:00 do 14:00 Namen seminarja: (Nadaljevanje seminarja Priprava na pogajanja) Namen seminarja je nadgraditi znanje o procesu pogajanj s sindikalno specifičnimi situacijami, s katerimi se sindikalisti najpogosteje srečujejo, kadar …

7. februarja 2017

Ljubljana, 7. februar 2017, od 9:00 do 14:00 Namen seminarja je predstavitev: •   posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.); •   predpisov, ki vplivajo na …

2. februarja 2017

Maribor, 2. februar 2017, od 10:00 do 12:00 Namen seminarja: Namen seminarja je usposobiti predstavnike sindikatov in delavce v sindikatih za delo s programom Evidenca članstva. Seminar je namenjen: za sindikalne zaupnike Udeleženci so ob …

26. januarja 2017

Nova Gorica, Kolodvorska pot 8, ReO SKEI 26. januar 2017 od 9:00 do 14:30   Namen seminarja: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) …