2. februarja 2017

Maribor, 2. februar 2017, od 10:00 do 12:00 Namen seminarja: Namen seminarja je usposobiti predstavnike sindikatov in delavce v sindikatih za delo s programom Evidenca članstva. Seminar je namenjen: za sindikalne zaupnike Udeleženci so ob …

26. januarja 2017

Nova Gorica, Kolodvorska pot 8, ReO SKEI 26. januar 2017 od 9:00 do 14:30   Namen seminarja: Udeleženci seminarja se bodo seznanili z različnimi kaznivimi dejanji iz delovno kazenskega področja, spoznali bodo postopek podaje (dobre) …