23. novembra 2017

Ljubljana, 23. november 2017 Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu Namen seminarja je predstavitev: – posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.); – predpisov, …

4. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) so na novinarski konferenci v torek, četrtega julija 2017, skupaj z odvetnikom Mirkom Bandljem predstavili težavne razmere za delavke in …

3. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v ponedeljek, 3. julija 2017, predstavili pobudo (glej pripeti dokument), s katero bi državni organi lahko odpravili posledice dokončnega prehoda na nov sistem poročanja …

21. junija 2017

Ljubljana, 21. junij 2017 Namen seminarja je seznaniti delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, predstavnike sveta delavcev in sindikaliste o tehničnih in vsebinskih vidikih uspešne uporabe programa Word, s katerim se dnevno …

15. junija 2017

Celje, 15. junij 2017 Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu, delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o nalogah in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah …

25. maja 2017

Ljubljana, 25. maj 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava, ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, …

18. maja 2017

Ljubljana, 18. maj 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z osnovami delavskega soupravljanja, zakonodajno podlago, vlogo in odgovornostmi sveta delavcev ter s pomenom in načini sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom. Seminarje priporočamo: …

11. maja 2017

Nova Gorica, 11. maj 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z dejstvom, da ima način, kako nekaj povemo, večjo težo kot to, kaj povemo. Zato so prepričljivi sogovorniki tako dobro sprejeti in uspešni …

24. aprila 2017

Novo mesto, 24. april 2017 Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni. Seminarje priporočamo: …

13. aprila 2017

Maribor, 13. april 2017 Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti z zaščitenimi kategorijami delavcev, ki jih definirata Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu z vrsto podzakonskih aktov. Med …

6. aprila 2017

  Celje, 6. april 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z ureditvijo delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13). …

16. marca 2017

Ljubljana, 16. 3. 2017 Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi …

9. marca 2017

Maribor, 9. 3. 2017 Seminar je namenjen članom zasebnega in javnega sektorja Namen seminarja: Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako …

8. marca 2017

Vabimo vas na slavnostno podelitev   PRIZNANJA ZSSS ROŽA MOGOTA*   za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk.   Podelitev bo v sredo, 8. marca 2017 …

3. marca 2017

V četrtek, 2. 3. 2017 v Državnem svetu RS poteka posvet z naslovom ‘Vajeništvo. Pot do kakovostnega kadra’. Že sam naslov posveta in dejstvo, da smo sindikati iz posveta povsem izključeni, zelo jasno kažeta, …

23. februarja 2017

Ljubljana, 23. februar 2017, od 10:00 do 13:00 Namen seminarja: •    seznanitev udeležencev s teorijo in prakso na področju napotitve delavcev na delo v tujino v okviru čezmejnega opravljanja storitev ter dela in zaposlovanja …

23. februarja 2017

Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata finančnih organizacij Slovenije, na kateri bomo spregovorili o problematiki grobega poseganja v pravico do sindikalnega dela in organiziranja, ki smo mu priča …

16. februarja 2017

Spoštovani, vljudno vas vabimo na sejo konference industrijskih in storitvenih sindikatov dejavnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki bo pod naslovom ‘Pošteno plačilo in 8 ur dela!’ potekala 16. 2. 2017 ob 10:00, v Domu …

15. februarja 2017

Ljubljana, 15. februar 2017, od 9:00 do 14:00 Namen seminarja: (Nadaljevanje seminarja Priprava na pogajanja) Namen seminarja je nadgraditi znanje o procesu pogajanj s sindikalno specifičnimi situacijami, s katerimi se sindikalisti najpogosteje srečujejo, kadar …

7. februarja 2017

Ljubljana, 7. februar 2017, od 9:00 do 14:00 Namen seminarja je predstavitev: •   posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.); •   predpisov, ki vplivajo na …